ECS ECS

Podczas realizacji wspólnego projektu dała się Pani poznać jako niezawodny partner, konsultant służący dobrą radą w każdej sytuacji. Nawet w najtrudniejszych momentach wykazywała się Pani profesjonalizmem, zrozumieniem naszych potrzeb i dużą elastycznością.

Podczas naszej współpracy wykazała się Pani dużym zaangażowaniem i dokładnością w wykonywaniu powierzonych zadań. Szczególne dziękujemy za inicjatywę wykazywaną w trudnych i zaskakujących sytuacjach – bardzo doceniamy taką postawę, która znacznie wykracza poza standardowe obowiązki wynikające z oficjalnego kontaktu z klientem.

Tomasz Hildebrandt

Europejskie Centrum Solidarności

 

TIMELESS TIMELESS

„It is my pleasure to recommend the services by QRKA ENTERTAINMENT, represented by Agnieszka Kurkiewicz, as a company which services are up to the highest standards.

 

Professionalism, great commitment, discreet presence during the event combined with deep concern about the whole undertaking resulted in a great satisfaction among us as organizers and the guests. Undoubtedly, we are willing to cooperate with QRKA ENTERTAINMENT in the future.”

 

Elżbieta i Krzysztof Wałkuscy

TIMELESS GALLERY GROUP